Реклама

Объявления

Великий німецький поет Фрідріх Шиллер

Свого апогею ця фальсифікація творчості Шиллера досягла в німецьких реакційних істориків літератури в період першої імперіалістичної війни й у роки панування нацизму. Ці «дослідники» намагалися зробити із Шиллера затятого націоналіста

Буржуазна історіографія й літературознавство створили чимало легенд про Шиллере; творчість великого поета спотворювали, пристосовуючи його до політичних інтересів німецької буржуазії

Для творчого шляху Шиллера характерно, що він не затримувався довго на досягнутому щаблі розвитку; по вираженню Ґете, «дух його могутній ішов уперед, де краса, добро й правда вічні». «Поезія Шиллера, - писав Бєлінський, - велика не однією силою художницького генія, не одним полум'ям любові до людства й до істини, але й мирообъемлющим, вічно юним і вічно, що розвивається змістом:» діяльності, так званий «веймарский період», або період класицизму, представляє собою спробу створення класичного мистецтва в умовах буржуазного суспільства після перемоги французької буржуазної революції

Є хіба борг пречервоній, благородней,

По вираженню Ґете, Шиллер протягом всього життя проповідував «євангеліє волі» і бачив у цьому головне своє завдання. Остання, закінчена їм за рік до смерті драма «Вільгельм Телль» є апофеозом волі й національної незалежності: у ній жагуче звучить заклик до боротьби за звільнення вітчизни від гніта чужоземних завойовників. Сформоване в епоху французької революції й наполеонівських воєн, творчість Шиллера не могло не відбити ряду істотних рис свого часу: не тільки силу, але й слабість народних рухів, особливо в такій економічно відсталій і політично роздробленій країні, який була тодішня Німеччина. Звідси глибокі протиріччя у творчості великого німецького поета: жагучий пафос волі, ненависть до всяких проявів мракобісся й гноблення уживаются в ньому з утопією про «царство эстетической видимості» і іншими реакційними ідеалістичними ілюзіями

Ці протиріччя є відбиттям реальних протиріч самої дійсності Німеччини того часу. кс і Энгельс, неодноразово вказуючи на слабкі сторони світогляду Шиллера, обумовлені злиденністю тодішньої німецької дійсності, разом з тим високо цінували його художню творчість. Вони залишили у своїх працях ряд глибоких суджень про Шиллере, що мають величезне принципове значення не тільки для розуміння його добутків, але й у плані загальних проблем естетики й мистецтва. Энгельс указував на соціально-політичний зміст «Розбійників» і «Підступництва й любові». Винятково важливими є висловлення кса й Энгельса про творчий метод Шиллера, які були викладені ними в переписці з Лассалем із приводу трагедії останнього «Франц фон Зикин-Геї». Судження основоположників ксизма про Шиллере були спрямовані проти всяких спроб виправдати слабкі сторони його світогляду й творчого методу

На противагу реакційній буржуазній критиці, що изврится зміст творчості Шиллера, передові суспільні діячі й мислителі Німеччини на всіх етапах розвитку країни висували на перший план те дійсно коштовне, чим збагатив культуру німецького народу його великий національний поет. Представники революційно-демократичної літератури Німеччини в 30-е роки XIX століття підняли Шиллера на щит як поета боротьби за волю

Із самого початку свого творчого шляху Шиллер був тісно пов'язаний з передовими визвольними ідеями епохи. Широка популярність поета починається з першої ж його драми «Розбійники», у якій він виступив проти феодально-абсолютистського суспільства. У цій трагедії й у драмі «Підступництво й любов» гнівний протест проти старого феодально-абсолютистського режиму сполучався із критикою що начинали складатися в ту епоху буржуазного суспільства

Хіба є на світі що-небудь милею вітчизни?

Великий німецький поет Фрідріх Шиллер, автор відомих драм «Розбійники», «Підступництво й любов», «Дій Карлос», «Валленштейн», «Марія Стюарт» і «Вільгельм Телль», коштує в першому ряді геніальних драматургів світової літератури. Пафос волі, любов до батьківщини, гуманізм і непохитна віра в силу розуму й шляхетність людини, властивій творчості Шиллера, зробили його одним із самих улюблених письменників народних мас Німеччини й усього прогресивного людства

Шиллеру завжди був далекий прусский шовінізм із його зарозумілістю й зарозумілістю, з його презирством до інших народів; йому взагалі був далекий буржуазний націоналізм, але він гаряче й глибоко любив свою батьківщину й завжди пишався передовими традиціями німецької культури. Так, у вірш
і «Німецька муза» поет з почуттям законної гордості говорить, що німецький народ сам створив свою національну літературу - без підтримки й заступництва прусских королів і німецьких князів, що культура німецького народу «розпустилася пишним кольором не від князівських променів». Вся творчість Шиллера переконливо свідчить про те, що він був полум'яним патріотом. Він гаряче виступав за національне об'єднання своєї батьківщини на демократичних основах, а не за «об'єднання» її ззовні або зверху по прусскому зразку. Приклад такого демократичного об'єднання народу, що бореться за волю й національну незалежність, він дав у своїй драмі «Вільгельм Телль»:

Чим бути щитом безвинного народу И пригноблених захищати права?

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.