Реклама

Объявления

Вільям Годвин історик і письменник-просвітитель

Народився в сім'ї священика. Передбачалося, що Вільям піде по стопах батька, тому хлопчика визначили в Хокстонский коледж на околицях Лондона. Але надіям сім'ї не призначено було виправдатися: закінчивши коледж і прослуживши п'ять років пастором, Вільям склав із себе сан і оселився Влондоне.

Тут під впливом творів французьких просвітителів і їхніх англійських послідовників відбувається остаточне формування матеріалістичного світогляду й політичних поглядів Годвина. Поступово Годвин зайняв видне місце серед прогресивно настроєних суспільних діячів. Він з наснагою привітає Французьку революцію 1789 р. як передвісницю торжества його власних ідей і ідеалів Ванглии.

Філософські погляди Годвина виражені в його трактаті «Дослідження про політичну справедливість» (1793). У цій праці він критикує суспільний устрій англійської держави, заперечує приватну власність і затверджує ідеї соціальної рівності. Віра Годвина в можливість соціальної перебудови суспільства, у всемогутність розуму й прогрес вплинула на формування поглядів Вордсворта, Кольриджа, Саути;

під впливом ідей Годвина Шеллі створив свою філософську поему «Корольова Маб».

Калеб Уильямс (The adventures of Caleb Williams, or Things as they are. 1794)

- роман, що став ілюстрацією до основних філософських і етичних положень трактату, спробою популяризації авторських ідей у доступної широкому колі читачів формі Всім ходом подій роману Годвин намагається довести, що людські недоліки суть не що інше. як породження порочної державної системи, порочного суспільного устрою

У центрі уваги автора - доля Калеба Уильямса, сина фермера, якому вдається надійти на службу до сквайра Фокленду, людині розумному й утвореному, вище всього на світі ценившему незаплямованість своєї репутації, своєї дворянської честі. У пориві люті вбивши свого сусіда, сквайра Тиррела, негідника й негідника, Фокленд іде на всі, аби тільки переконати суспільство у своїй невинності. Він не зупиняється ні перед чим: жорстокість і неправда, убивство й злочин - всі, на думку Фокленда, годиться для захисту честі. Калеб, що довідався таємницю хазяїна, стає жертвою Фокленда. Обвинувачений у злодійстві, оклеветанний юнак попадає у в'язницю. Вийшовши з її, він приречений злидарювати, оголошений державним злочинцем, за піймання якого обіцяна солідна нагорода. Собитийная канва дозволила Годвину проілюструвати суспільні відносини в Англії того часу. Яскраві сцени роману дають читачеві можливість із усією очевидністю представити безправ'я низів англійського суспільства, дивовижна сваволя й безкарність судових влад

У романі Годвин використовував поетику получившего поширення в його час «готичного» роману, або «роману жахів і таємниць», що допомогла йому особливо вигідно показати беззахисність людини перед «темними силами» - державою й влада імущими. «Калеб Уильямс» поклав початок соціальному роману XIX в.; у насиченості суспільною проблематикою, гостроті аналізу - своєрідність цього художнього твору

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.