Реклама

Объявления

Виникнення реалістичного напрямку в російській літературі

У своїх творчих шуканнях Пушкін був не самотній. Його соратником у розвитку реалістичного напрямку літератури став Грибоєдов. В 1825 р. були надруковані уривки з комедії «Горі від розуму».

чиМожна ці факти вважати початком нового, реалістичного напрямку в російській літературі? По цьому питанню в радянському літературознавстві існують різні точки зору. Виникнення російського реалізму відносять і до 20-м, і до 30-м, і навіть до 40-м років Кожне із цих думок має відомі підстави. Так, формування в 40-х роках «натуральної школи» з'явилося ознакою засвоєння літературою реалістичного методу. Великою подією в історії реалізму стала поява в середині 30-х років повістей і «Ревізора» Н. В. Гоголя. Але це були етапи розвитку вже сформованого реалістичного методу. Сам же цей метод сформувався до середини 20-х років у творчості Пушкіна й Грибоєдова, а якоюсь мірою й Крилова. Саме в цей час у російській літературі відбувся крутий поворот - до реалізму. Кількісна незначність «представників» нового напрямку не має принципового значення. Поняття літературного напрямку визначається не числом його учасників, а його ідейно-художньою самостійністю й своєрідністю. Цій умові задовольняло творчість Пушкіна, Грибоєдова, Крилова. Час повинне було показати, чи з'явилося дійсно новим те, що внесли в літературу названі письменники. І час це показало. Надалі творчі початки, закладені в російській літературі Пушкіним, Грибоєдовим, Криловим, були засвоєні й розвинені Гоголем, Лермонтовим і багатьма іншими письменниками. Реалізм перетворився в широкий і потужний літературний напрямок

Самим значним явищем у процесі становлення реалізму як і раніше залишаються байки И. А. Крилова, які продовжують з'являтися в пресі. Слідом за «Російським Жилблазом» В. Т. Нарежный створює реально-побутові повісті з життя поміщиків: «Аристион, або Перевиховання» 1822, «Бурсак» 1824, «Два Іван, або Пристрасть до позовів» опубл. 1825. Але у своїх повістях, як і в романі, Нарежный ще не стає реалістом у повному змісті слова

Поруч із цими явищами допушкинского реалізму слід зазначити успіх жанру реально-побутової комедії, що зображувала побут і вдачі російського дворянства. Зразком тут служили комедії Крилова, створені в попередній період. Тепер, в 10-х роках, ставляться на сцені й з'являються в пресі комедії молодих драматургів - Н. И. Хмельницького, А. А. Жандра, С. Н. Бегичева,- объединившихся навколо А. С. Грибоєдова й П. А. Катенина, що стали в опозицію до консервативно-романтичного плину. Жандр і Бегичев стали близькими друзями Грибоєдова. Цю групу літературної молоді об'єднали інтереси до національного театру, особливо до комедії, завдання створення якої була висунута незадовго до того И. М. Муравьевым-Апостолом. Молодим драматургам захищали драматург старшого покоління, активний театральний діяч А. А. Шаховской, автор нашумілої комедії «Урок кокеткам, або Липецкие води». Заперечуючи умовності «класичного» театру, ці драматурги прагнули відбити в комедії риси реального російського побуту й особливості живого російського мовлення. Звичайно, тут ще не було того реалізму, до якого через ряд років прийшов Грибоєдов в «Горі від розуму». Не було це й великою новиною в російському комедійному репертуарі після комедій Фонвізіна й Крилова. Однак такі добутки, як «Балакун» 1817 Хмельницького, «Своя сім'я, або Замужня наречена» 1818 Грибоєдова, Шаховского й Хмельницького або «Студент» 1817 Грибоєдова й Катенина, зіграли свою роль у підготовці російської реалістичної комедії й заслужено стали популярними, а іноді з'являються на сцені й у наш час

Росіянин реалізм зложився на основі літературно-художніх традицій і досягнень минулого. Тут насамперед потрібно вказати на основну лінію розвитку новій росіянці, як і західноєвропейської, літератури від класицизму до сентименталізму й далі до романтизму, якщо мати на увазі прогресивні тенденції цих літературних напрямків. У поступальному розвитку російської літератури, що, як і всяке мистецтво, була відбиттям дійсності в художніх образах, поступово створювалися передумови для виникнення реалістичного художнього методу

Знайомлячись із літературним рухом 1801 15 р., ми спостерігали боротьбу літературних напрямків і перемогу романтизму в цій боротьбі. Романтичний напрямок літератури на два - три десятиліття стає пануючим. Однак у ті ж роки, хоча й на другому плані, ішов процес становлення реалізму. Цей процес не переривається й у наступний період. Але 181525 гг. були часом бурхливого розвитку й більших успіхі
в романтизму

В. Г. Бєлінський, у роботах якого вперше було розкрито історичне значення Пушкіна, визнав великою заслугою поета звертання його до «поезії дійсності». Традиція Бєлінського лягла в основу передового російського пушкінознавства. Висока оцінка Пушкіна як поета-реаліста й визнання основного значення його добутків для подальшого розвитку російського реалізму становлять пафос кращих робіт російських і радянських пушкіністів

Тим часом А. С. Пушкін, не залишаючи жанру романтичної поеми, задумує добуток, зовсім інше по своїх творчих принципах. У травні 1823 р. поет починає реалістичний роман у віршах «Євгеній Онєгін». росіянин, Що Формувався протягом десятиліть, реалізм у цьому творі Пушкіна прийняв доконану форму. Брехуні 1825 р. перший розділ роману вийшла у світло окремою книжкою. Тим самим новий художній метод зайняв своє місце в літературі як метод, відмінний від пануючого романтизму. Той же художній метод знаходить вираження й в іншому найважливішому творі Пушкіна - реалістичної трагедії «Борис Годунов» 1825. Яскравою демонстрацією художніх принципів реалізму з'явилася написана наприкінці 1825 р. жартівлива поема «Граф Нулин» опубл. 1828 - бойовий виступ проти романтиків з їхнім однобічним твердженням «високого» предмета й стилю поезії. Реалістичний характер здобуває й лірика Пушкіна, багато представлена в перших зборах віршів Пушкіна, що вышли із друку на рубежі 182526 гг.

p5Y9c

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.