Реклама

Объявления

Хронограф Росіянин

ХРОНОГРАФИ - історіографічні твори, що викладають всесвітню історію Х. у вітчизняній науці прийнято називати всесвітньо-історичні компіляції, створені російськими книгарями, на відміну від хронік - перекладних, переважно візантійських творів, хоча принциповий раз личий між Х. і хроніками немає Самоназва "хронограф" ("гранограф") має Хронограф Росіянин "Глави книги ця, глаголемая гранограф їжаку є літописець", "Передмова книзе, глаголемой гранограф" Назви іншим Х. дані дослідниками. Найбільш відомі наступні Х.

Х. по великому викладі, склад ленний у сірий XI у на основі пері водних хронік Георгія Амартола й Іоанна Малалы, містив короткі відомості по всесвітній історії, іноді з ращавшиеся в перелік сменявших друг друга римських і візантійських импера торів зі згадуванням найбільше значи тельных подій, що відбувалися в їхні царювання Як думають, він був використаний уже укладачем Початкового літописного зводу, а пізніше, в XV в., при складанні Літописця Еллинского й Римського й хронографічних палей.

В XIII у був складений Х, що відбився у двох X. XVI в - Архивском і Виленском. У цих Х. читаються історичні біблійні книги (Пятикнижие Мойсея, книги Ісуса Навина, Суддів, Руф, чотири книги Царств і ін.), уривки із Хроніки Іоанна Малалы (див хроніки), повний текст "Історії Іудейської війни" Йосипа Флавія, найдавніша з відомих на Русі редакція Олександрії

Не пізніше нач. XV у був створений Троицкий Х. (назва дана по приналежності старшого його списку в минулому Троїце-Сергієвій лаврі) у його складі біблійні книги, фрагменти із хронік Амартола й Малалы, особлива редакція Хронографічної Олександрії, фрагменти з інших джерел Так звані Софійський і Тихонравовский X. являють цінність насамперед тим, що в них утримуються виписки з рідкої в давньоруській книжності Хроніки Іоанна Малалы Х. є й найбільшим зі створених на Русі зводів по всесвітній історії - Літописець Еллинский і Римський. У нач. XVI у створюється Хронограф редакції 1512 г (Хронограф Росіянин), відомий у декількох різновидах. В XVI і особливо в XVII - нач. XVIII у виникає безліч так званих Х. "особливого складу" - це хронографічні компіляції, що існують, як правило, у єдиному списку їх становили для особистого користування й виходячи з особистих інтересів і пристрастей аматори історії. Найчастіше за основу бралася одна з редакцій Х. Російського, що укладач частково скорочував, частково доповнював по нових джерелах Як можна судити по власницьких записах, Х. складалися й читалися людьми різних станів і різного рівня освіченості

О. В. Творогов

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.