Реклама

Объявления

Я и моя батьківщина

У своєму творі я хочу обговорити одну з найважливіших проблем усього людства. Мені здається, що кожний з нас хоча б один раз у житті повинен задуматися про те, яким повітрям ми дихаємо, яку воду п'ємо і який вплив на навколишнє середовище роблять викиди заводів і фабрик. Учені підтвердили, що природа споконвічно не була такий забрудненої як зараз. У Конституції РФ написано, що громадяни нашої країни мають права на сприятливе навколишнє середовище, на достовірну інформацію з радіаційної обстановки, концентрації шкідливих речовин, місцях поховання небезпечних відходів. Людині необхідно пам'ятати, що в процесі своєї господарської діяльності він не повинен порушувати екологічну рівновагу в природі, що може привести до загибелі нашої цивілізації й усього живого на Землі. Люди активно вторгаються в природне середовище. І найчастіше це згубним образом позначається на природних процесах, необхідних для існування самого життя

Стрімко збільшується Чи сло видів рослин і тварин, що заносяться в Червону книгу. Через нерозумну господарську діяльність людини гинуть лісу, перетворюються в пустелі родючі ріллі, міліють і засмічуються озера, забруднюється все навколишнє середовище. Люди самі стають жертвами своїх необдуманих дій

У світі через погану екологію росте Чи сло розумово й фізично неповноцінних дітей, а також людей, що страждають невиліковними хворобами. Ці проблеми торкнулися й наш район. Розташований у межах міста Суворова Шамотний завод, що робить вогнетривка цегла, у процесі своєї діяльності викидає в атмосферу продукти горіння й випалу, не маюЧи достатніх засобів оЧи щення відпрацьованих відходів

Завод існує вже багато років, однак модернізація технологічного процесу для поліпшення екологічної обстановки не вироблялася. Ці шкідливі викиди підприємства осаджуються не тільки на території заводу, але й по всьому районі. Шкідливі мікроелементи осідають на листах, травах, вдихаются людьми й тваринами, що приводить до легеневих захворювань. На цьому підприємстві найпоширеніше професійне захворювання робітників - силікоз

Особливість екологічної кризи, що загрожує, - це загальний характер. Ця проблема в сучасності носить глобальний, загальпланетарний характер. Вирішити її можливо тільки спільними зусиллями всього людства. У природі все підпорядковано законам згідності, взаємозв'язку й упорядкованості. Внесення в закони природи хаосу й непродуманого експериментаторства загрожує порушити сформований природний баланс

Це неминуче сприЧи нить загибель не тільки самої природи, але й ланки її "живого ланцюга"- людини. На початку 70-х років було багато проектів про перекидання плину північних рік на південь, щоб збільшити Чи сло земель для застосування в сільському господарстві. Учених мало хвилювали наслідку зміни клімату, порушення балансу в природі при реалізації цих проектів. Тільки на сучасному етапі молоді вчені довели науковими методами, що вигода від здійснення цих проектів незначна мала в порівнянні з тією шкодою, які вони могли нанести природі. Обмеження зростання виробництва й споживання продуктів діяльності людини в сучасному світі носить складний, проблемний характер

Готових рецептів для рішення цього завдання немає. Безсумнівно одне - людська цивілізація вийшла на такий етап розвитку, коли подальше зростання виробництва в цілому повинен бути збалансований на користь наукомістких і енергозберігаюЧи х технологій. Для підтримки балансу необхідна допомога відстаюЧи м країнам в удосконалюванні організації виробництва в рамках економічної інтеграції. Зовсім недавно главами промишленноразвитих країн був підписаний Токійський договір, у якому було закріплено, що підприємства цих держав повинні знизити викид в атмосферу шкідливих речовин на 10%. Єдина країна не підписала цей договір - США.

Президент Дж. Буш, посилаюЧи сь на кризу в економіці країни, не порахував потрібним погодитися з думкою більшості В цей момент він керувався інтересами тільки своєї країни з метою одержання більшого прибутку, а не екологічними проблемами людства. Науково-технічний прогрес - процес розробки й реалізації наукових і технічних відкриттів. Його зворотним боком може бути погіршення екологічної обстановки через необдумані впровадження досягнень людини, що наносять шкоду природному середовищу. Але при правильної підході, при використанні захисних технологій, що дозволяють значно знизити шкідливий вплив діяльності людини на планету в цілому, науково-техніч
ний прогрес може принести тільки користь. Необхідно прагнути до такої технології виробництва, що дозволила б створити одночасно корисні для людини й нешкідливі для природи продукти

Старі технологічні процеси підприємств приводять до неминуЧи х збоїв у виробничому циклі. Щекинский комбінат "АЗОТ"от уже протягом багатьох років губить унікальний культурно-історичний пам'ятник - Толстовську Ясну Галявину. Забруднення атмосфери завдає величезної шкоди сільському господарству. Існує залежність недобору врожаю пшениці від змісту забруднювачів у повітрі. Одна з найбільш гострих проблем - проблема води, без якої немає життя. На території Росії більшість водойм не відповідає нормативним вимогам. На декількох ділянках Москви-Ріки й Оки в ста відсотків виловлених риб виявлені генетичні зміни, найбільше мутантів попадалося у водоймах у районі Серпухову й Воскресенська

Джерелом забруднень є неоЧи щені стічні води заводів і фабрик, підприємств сільського господарства, розташованих по берегах рік і водойм. Порушення технологічного процесу, техніки безпеки й бездумної політики керівництва підприємства ВАТ "Черепетская ГРеС"привело до ненавмисного скидання у водоймище великої кількості турбінного масла й мазуту. У результаті був нанесений величезний збиток рибному господарству Суворівського району

В аварійному режимі працював водозабір, що подає питну воду в місто й прилеглі населені пункти. Відбулося масове отруєння й загибель риби шкідливими мікроелементами, солями важких металів, фенолами. Рибне господарство дотепер не може оправитися від нанесеного збитку. Головна приЧи на екологічних нещасть полягає в самій людині. Безвідповідальне використання природи, байдуже відношення до неї породжені егоїстичною натурою людей. Екологію не можна обмежувати тільки завданнями збереження біологічного середовища

Всі природоохоронні проекти, оЧи сні спорудження, безвідхідні технології не дають належного ефекту, поки люди не зрозуміють, що їхня діяльність завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу, і не усвідомлюють, що егоїстичний, незбалансований підхід до використання природних ресурсів сприЧи няє їхня загибель, і, як наслідок, загибель самої людини. Необхідно відроджувати традиції дбайливого відношення до природи. Суспільство несе відповідальність не тільки перед сучасниками, але й перед ще не народженими нащадками, доля яких багато в чому залежить від нашої діяльності внастоящем.

ВиступаюЧи на захист навколишнього середовища, багато хто найчастіше пропонують найпростіший спосіб: закрити підприємства, ліквідувати атомну станцію, не будувати канал. Однак це неминуче сприЧи няє економічні труднощі. Вихід з даного протиріччя передбачає єдиний комплексний підхід до збереження природи. З одного боку, це створення комплексу природоохоронних заходів, а з іншого боку - розробка спеціальних програм по екологічному забезпеченню промислових підприємств із метою мінімізації шкоди, наносимого навколишньому світу й людині

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.