Реклама

Объявления

Як Ілля Ілліч стає «обломовим»?

Колекція творів: Як Ілля Ілліч стає "обломовим»?

Роман Гончарова "Обломів» необхідно пері-читивать щораз, коли людиною починає овла-запроторювати надмірна лінь і мрійність. Дуже година-те люди бувають зайво поблажливі до себе, тому не обертають уваги на маленькі й біль-шие слабості, яким піддаються. І поступово лінь і апатія починають усе більше й більше дійство-вать на людину А досить один раз допустити, щоб такі негативні якості виявилися сильніше, щоб потім упоратися з ними було дуже й дуже важко.

Саме так і відбулося з головним героєм ро-мана "Обломів». Ілля Ілліч від природи не був де-ятельним і активною людиною. Хоча, безумовно, у нього були всі передумови для того, щоб не про-зябать, лежачи на дивані, а прагнути хоча б до чого-небудь. Юний Ілля Ілліч був розумний, утворений. Ка-Залось би, перед ним відкривається блискуче майбутнє. І як він сам цим майбутнім розпорядився? Украй нерозумно й недалекоглядно. Він просто за-рил у землю всі свої таланти. Немудро, що в далечінь-нейшем вони не дали ніяких сходів, тому що не було абсолютно ніяких умов для росту й дальнейше-го розвитку всіх гарних якостей і здатностей

Згадаємо дитинство Іллі Ілліча. Безумовно, дет-ство його можна з повним правом назвати дуже сча-стливим періодом. Хлопчик був оточений загальною любов'ю й турботою. Звичайно щасливі й жизнера-достние діти виростають у дуже активних людей, що не бажають перетворювати своє життя в одноманітне й сіре існування. Але з Обломовим усе одержи-лось трохи інакше. З дитинства хлопчик був позбавлений необхідної волі, що дуже потрібна для оп-тимального розвитку особистості. Кожна людина в дитинстві є справжнім першопрохідником, від-кривающим для себе все нове. А маленький Ілля був зіпсований надмірно нав'язливою турботою, йому не було дозволено проявляти яку-небудь волю

Мати героя "відпускала гуляти в сад, по дворі, на луг, зі строгим підтвердженням няньці не залишати дитину одного, не допускати до коней, до собак, до козла, не йти далеко від будинку, а головне, не пус-кать його в яр, як найстрашніше місце в біля-тке, пользовавшееся дурною репутацією». Можна легко собі представити, яким виросте дитина, до-торому в дитинстві було заборонено проявляти свою волю. Поступово в нього починає пропадати инте-рес до пізнання нового. Але ж життя людська так коротке, тому доріг кожного мить

Ілля Ілліч був позбавлений необхідності турбувати-ся про свою їжу, тому він ні до чого не прагнув. Він знав, що йому не варто боятися голодної смерті, а все інше дуже мало хвилювало його. Якби він народився в бідній родині, з дитинства бачив би пе-ред собою постійна праця близьких людей, то він, віз-можна, інакше б ставився до життя взагалі. Обло-Мов дуже безтурботний і безтурботний. Замолоду подібні якості можна простити, але в міру дорослішання людини повинна з'явитися відповідальність за соб-ственную долю. Тим часом сам Ілля Ілліч абсо-лютно ні до чого не прагне, тому не несе аб-солютно ніякої відповідальності за своє життя. Він поводиться так, начебто йому все байдуже.

И поступово йому дійсно все стає байдуже. У дитинстві Ілля дуже любив слухати казки няньки. І, мабуть, настільки близький і поня-тен для нього був казковий вимисел, що в міру дорослішання ніяк не може він позбутися від своєї зовсім непотрібної й нікчемної мрійності. "Дорослий Ілля Ілліч хоча після й довідається, що немає медяних і молочних рік, немає добрих чарівниць, хоча й жартує він з посмішкою над сказаннями няньки, але улиб-ка ця нещира, вона супроводжується таємним подихом: казка в нього змішалася з життям, і він біс-сильно сумує часом, навіщо казка не життя, а життя не казка...»

Дуже багато з людей люблять мріяти, але це каче-ство може бути як позитивним, так і негативним. Мрія може допомогти людині йти вперед, добивати-ся нового, робити дивні відкриття. Одним словом, мрія може підштовхнути до здійснення ак-тивних дій. Але в іншому випадку мрія може виявитися єдиним досягненням, на яке виявляється здатна людина. І це найгірше. У такому випадку мрія виявляється деструктивним фактором, що заважає людині рухатися впе-ред і розвиватися оптимальним образом. Саме так і відбулося з Обломовим. Він проводить дні в біс-плодових мріяннях, ні про що більше не замислюючись. "Його все тягне в ту сторону, де тільки й знають, що гуляють, де немає турбот і сумів; у нього назавжди осту-ется розташування полежати на печі, походити в го-товом, незаробленому платті й поїсти на рахунок доб-рій чарівниці».

Обломів Ілля Ілліч підмінює реальне життя вигаданої. Поступово він втрачає сили, тому що бездіяльність підточує людини изнут-ри, робить його слабким і безвладним. Можна сказати, що Ілля Ілліч від природи володіє слабким харак-тером, і саме це є його головною трагедією. Але, з іншого боку, характер людини формує-ся в зіткненні із труднощами. А саме важко-стей найбільше боявся й уникав Ілля Ілліч. Він свідомо робить все можливе, щоб перетворити своє життя в безтурботно-ледачий сон. Досить згадати його відношення до служби. Ілля Ілліч хо-тіл би, щоб служба була чимсь начебто необязатель-ного й необтяжливого заняття. Якби справа обстояло саме так, без сумніву, він охоче ходив би на службу. Але при зіткненні з действитель-ностью Ілля Ілліч зрозумів, що служба вимагає зна-чительних сил, які він зовсім не готовий був тра-тить на неї

Цікаво те, як Гончарів характеризує погляди Обломова: "Життя в його очах розділилася на дві половини: одна складалася із праці й нудьги - це в нього були синоніми; інша - зі спокою й мир-ного веселощі. Від цього головне поприще - служба спочатку спантеличили його самим неприємним образом».

Насправді служба необхідна кожному че-ловеку як засіб самовираження. Обов'язку, за які потрібно нести відповідальність, дисциплини-руют людини, не дають йому розпускатися, так до того ж наповнюють життя змістом. Обломів же за всяку ціну намагається звільнити себе від обов'язків. Він прагне до відпочинку й задоволень, не усвідомлюючи, що насправді відпочинок гарний і приємний тільки після виконаних справ. Ілля Ілліч не готовий нести відповідь-ственность за свої вчинки. І перша ж невдача показує це. Досить згадати, що один раз Ілля Ілліч помилився й відправив важливі документи не в те місто. Коли стали шукати винного, " Обло-Мов не чекав заслуженої кари, пішов додому й надіслав медичне свідчення».

У медичному свідченні було сказано, що Обломів дуже серйозно хворий, тому йому необхо-димо "утримання від розумового заняття й усякої діяльності». Обломів дуже спритно пішов від відповідь-ственности, він просто покинув свою службу з наме-ренієм ніколи туди не вертатися, тобто пішов у відставку. І цей учинок дуже яскраво характеризу-ет його особистісні якості. Обломів навіть не попи-тался знайти собі який-небудь інтерес у роботі, був наляканий труднощами

чиІстотно Обломів відрізняється від біль-шинства людей? Безумовно, лінь, апатія й инерт-ность у тім або іншому ступені властиві многим. Причини для виникнення подібних якостей мо-гут бути різними. Деякі люди вважають, що все їхнє життя - суцільна низка невдач і разочарова - ний, тому й не прагнуть змінити її до кращого. Інші бояться труднощів, тому намагаються по віз-можности себе від них обгороджувати. Однак людям однаково доводиться зіштовхуватися з реальної действи-тельностью, дізнаватися її жорстокі сторони, боротися із труднощами, щоб у результаті відсвяткувати вус-пех або потерпіти поразка. Саме в цьому й за-ключается сенс життя людини

Якщо ж людина вирішує відгородити себе від всіх можливих і неможливих труднощів, тоді його життя поступово перетворюється в щось зроблений-але дивовижне й потворне. Саме це й про-спливло з Обломовим. Небажання жити по суті-ющим законам життя приведе до поступовій , але дуже швидкій деградації. Спочатку людина думає, начебто усе ще можна змінити, що пройде зовсім небагато часу й він "воскресне», скине із себе лінь і зневіра, як старе плаття, і візьметься за справи, які його давно чекають. Але час іде, сили исто-щаются. А людина все також залишається на колишнім місці

Ілля Ілліч свідомо позбавляє себе приятно-го времяпрепровождения й різних задоволень. Наприклад, він відмовляється від спілкування з жінка-мі, тому що не бажає зайвих турбот. Але ж ког-так-те в молодості думав Ілля Ілліч і про сімейне щастя. Правда, його перспектива здавалася якийсь мутної й нереальної. Але однаково такі думки иног-так з'являлися в нього свідомості

Страницы: 1 2

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.