Реклама

Объявления

Язикова компетенція

Язикова компетенція - здатність учнів уживати слова, їхні форми, синтаксичні структури відповідно до норм літературної мови, використовувати його синонімічні засоби, в остаточному підсумку - володіння багатством мови як умова успішної мовної діяльності

У викладанні російської мови як рідного і як нерідного формування язикової компетенції займає неоднакове місце. У першому випадку мова йде про освоєння нової для учнів семиотической, знакової системи. Діти засвоюють звукову й лексичну системи російської мови, його граматичні категорії, учаться розуміти російське мовлення й будувати власні висловлення

Інша справа - викладання російської мови як рідного. Відомо, уже в 5 -6 років рідною мовою діти практично володіють. Тому в його викладанні по суті мова йде вже не про формування, а про вдосконалювання язикової компетенції. Ці завдання традиційно вирішуються в школі: уводяться нові шари лексики, поповнюється фразеологічний запас, збагачується граматичний лад мовлення учнів: засвоюються морфологічні норми, норми узгодження, керування, побудови речень різних видів, мовлення школярів збагачується синонімічними формами й конструкціями .

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.