Реклама

Объявления

Засоби комічного

1. Гумор — доброзичливий сміх, спрямований на викриття певних вад людського характеру чи недоладності в житті людей, у їх поведінці. У гумористичних художніх творах смішне в житті зображується в доброзичливому жартівливому тоні. Гумор — це найбільш життєстверджуюча і складна форма комічного. У ньому серйозне висловлюється з усмішкою, у незначному і навіть нікчемному завжди приховується важливе й глибоке. Гумористичний сміх не заперечує життєвого явища, гуморист усвідомлює лише його недосконалість. Зразок гумору бачимо у виділеній фразі відомої гуморески Остапа Вишні «Моя автобіографія»:

«...Любив я його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських, замурзаних. Ходила, бо така тоді «система» була, і ходила вона завжди, коли треба було, і ніколи люто.

Де тепер вона, та лінійка, що виробляєш мені стиль. літературний?»

З гумором говорить про дівчат (на початку твору, розмовляючи з Карпом) Лаврін Кайдаш - герой повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»: «- То бери Химку! Ця як брикне, то й перекинешся...».

2. Іронія (гр. — притворство, насмішка) - тонка прихована насмішка, кепкування, глузування. Також вживання слова у творі в оберненому, протилежному його значенні — про явище чи особу говориться нібито в позитивному чи захопленому тоні, а розуміти треба навпаки. Наприклад: «Добрийу нас пан: не б'є, не лає... лише шкуру спускає...» (нар. тв).

3. Сатира (лат. - суміш, всіляка всячина) - вид комічного, гостре висміювання всього нечесного, несправедливого тощо. При цьому об 'єкт висміювання часто малюється в перебільшено смішному, комічному чи навіть гротескному вигляді, викликає в читача більшу відразу до нього, показує різницю між потворним і гарним у житті людей.

Сатира може бути і прямим висміюванням, конкретно адресованим комусь, такий різновид її називається

4. Сарказм (гр. — знущання) — нещадне, злісне глузування, в'їдлива насмішка, вияв презирства. Для сарказму характерне поєднання сміху з гіркотою і злістю. Він спрямовується на явища не тільки смішні, а й шкідливі. Зразки сарказму бачимо в сатиричній епопеї І. Багряного «Комета», де він, гнівно картаючи тих поетів, які служать сталінському режимові, пише:

...Шукаєм настроїв, метафор, асонації.

За влучну риму проміняли розум.

Поетики сплюндрованої нації

Пережили чудну метаморфозу

Одні сюсюкають та марять галатеями,

Другі над римою товчуться геніальною,

А треті музу українську прометеєву

Зробили дівкою інтернаціональною -

Повією! Такі митці призовані!..

Тобто, сарказм — це гостра дошкульна іронія, споріднена з сатирою, де автор плямує вчинки окремих осіб, діяльність організацій, державну систему тощо. Як художній засіб комічного сарказм не тільки близький до іронії, він її різновид. Але якщо суть іронії в «інакомовленні». оберненому, протилежному значенні, у тонкому натяку, то в сарказмі головне - крайній ступінь емоційного ставлення, високий пафос заперечення, що переходить у повне неприйняття.

5. Гротеск (фр. — химерний, витіюватий; смішний, комічний) - один із різновидів комічного в літературі та мистецтві, який поєднує у фантастичній формі жахливе і смішне, потворне і піднесене. Гротеск базується на перебільшенні й сполученні контрастів реального й фантастичного, трагічного й комічного. Як форма комічного гротеск відрізняється від гумору, іронії, сатири тим, що в ньому смішне та кумедне невіддільні від страшного, зловісного; як правило, гротескові образи несуть у собі трагічний смисл.

6. Інвектива - (лат. — нападати):

У вас язики -

Можна коси мантачити.

Або замітати манеж!

Чому ж ви чужими сльозами плачете,

На мислях позичених чому скачете? -

Хотілось би знати все ж!

В. Симоненко

Найбільш поширена форма інвективи - Епіграма. Зразком епіграми може бути поезія В. Симоненка:

Торжествують:

Він не спотикався

Не змочив -

Ні разу! —

Підійшов,

Проти вітру -

Жоден раз! -

Не пхався...

Але ж він нікуди і не йшов!

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.