Реклама

Объявления

Засобу створення літературного героя

Варіант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42

Варіант 4:25.02.2012 : 21.41

Варіант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Твору й ЕГЭ по літературі Теорія літератури Література в таблицях Засобу створення літературного героя Теорія літератури Література в таблицях

Засіб створення літературного героя <Коротка характеристика <Приклад<Назва добутку <Може вказувати в добутку на місце, займане персонажем у системі образів Герой нашого часу"М. Ю. Лермонтова<Епіграф до літературному твору <Може вказувати на основну рису характеру героя Капітанська дочка", "Євгеній Онєгін"А. С. Пушкіна<Пряма авторська характеристика <Письменник свідомо розкриває своє відношення до героя, характеризуючи його дії, учинки, даючи їм свою оцінку Онєгін - добрий мій приятель..."(А. С. Пушкін)<Мовлення героя <Внутрішні монологи, діалоги з іншими героями добутку характеризують персонажа, виявляють його схильності, пристрасті <Монологи й діалоги Чацкого в "Горі від розуму"А. С. Грибоєдова<Учинки, дії героя <Основа оповідання художнього твору, де зображуються вчинки персонажів, через які розкривається характер героя <Лист Онєгіна з "Євгенія Онєгіна"А. С. Пушкіна; порятунок Печориным Бэлы з "Героя нашого часу"М. Ю. Лермонтова<Психологічний аналіз <Докладне відтворення внутрішнього миру персонажа (почуттів, думок, емоцій); особливу роль грають зміни внутрішнього життя героя Злочин і покарання"Ф. М. Достоєвського<Інші герої добутку <Взаємини персонажа з іншими героями добутку показані автором, щоб читач побачив героя не ізольовано, а в певних ситуаціях, у взаємодії з різними людьми <Печорин - Максим Максимыч, Бэла, Мері, Вернер, Віра, Грушницкий, контрабандисти в "Герої нашого часу"М. Ю. Лермонтова<Портрет героя <Зображення зовнішнього вигляду героя: його особи, фігури, одягу, манери поводження. Типи портрета: 1) натуралістичний (портрет, скопійований з реально існуючої людини); 2) психологічний (через зовнішність героя розкривається внутрішній мир героя, його характер); 3) що ідеалізує або гротескний (ефектними і яскравими, багатими метафорами, порівняннями, епітетами) <

1) Майстер в "Майстру й Маргариті"М. А. Булгакова

2)Печорин в "Герої нашого часу"М. Ю. Лермонтова

3) Полячка в повісті "Тарас Бульба"Н. В. Гоголя

<Соціальне середовище, суспільство <Суспільні умови, у яких живе й діє персонаж Гранатовий браслет"А. И. Куприна<Пейзаж <Розкриває внутрішні переживання героя <Опис південної природи передають переживання Печорина до й після дуелі із Грушницким в "Герої нашого часу"М. Ю. Лермонтова<Художня деталь <Предмет, за допомогою якого письменник характеризує героя. Яскрава худдожественная деталь допомагає читачеві виявити особливості натури персонажа <Халат Обломова в романі "Обломів"И. А. Гончарова<Передісторія життя героя (якщо є) <Опис дитинства, юності, становлення героя як особистості допомагає глибше розкрити внутрішній мир персонажа Обломів"И. А. Гончарів

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.