Реклама

Объявления

Зближення «мови» масової комунікації в різних мовах

Експресія, як уже було відзначено вище, являє собою слова, що збільшують виразність письмового мовлення. Багато вчених пропонують різні класифікації експресивної лексики. Розглянемо найбільш ранні з них. У статті Е. М. Галкіній-Федорук (1958) виділено три групи емоційної (експресивної) лексики:

1) слова, що виражають почуття, пережиті самим мовцям {відраза, бридливість, злість, любов, ненависть і т.п.);

2) слова, що виражають лексичну оцінку явища з погляду мовця (добрий, злий, жорстокий і т.п.);

3) слова, у яких поняття про почуття позначається не лексично, а за допомогою суфіксів або префіксів емоційної оцінки (квіточка, разудаленький, здоровущий і т.п.).

У статтті О. Н. Пономаревой (1967) говоритьситься про тр лексичні розряди з погляду вираження почуттів і настроїв: вигуках, службових словах і емоційно пофарбованій лексиці, що виражає почуття разом з понятійним змістом. Роль експресії в газетній мові не можна зводити до завдання компенсування підвищення сили впливу; суть надійності зв'язку, ефективної передачі й інформації, і переконання саме в одночасній паралельній дії системи різних впливів. Стосовно до мови варто говорити про органічне й постійне сполучення й переплетення експресивн і нейтрального почав, які до того ж рідко виступають тільки різними способами передачі того самого змісту й зв'язуються звичайно з його видозмінами

Однак треба врахувати, що зайва експресивність тексту може послужити причиною неадекватного сприйняття викладається информации, що, читачем. Саме експресивність відрізняє газетна мова від інших різновидів літературної мови, що обслуговують інші сукупності соціальних сфер і ситуацій спілкування (наукові, діловий, поетичний і інші «мови»). Послідовне, хоча дуже різне й у різних комбінаціях реалізоване чергування експресії й нейтральності (так званого стандарту), виступаючи основною властивістю газетної мови, забезпечує надійне повідомлення до читача змістовно-інформаційної сторони з її буденністю, діловитістю, строгістю, однозначністю, інтелектуальною точністю й воздействующе-організуючої сторони з її винятковістю, емоційністю, навіть сенсаційністю

На жаль, від дослідників поки що сховано деякі механізми взаємодії стандарту й експресії, що й приводить до небажаних протиріч у теоретичних роботах і практичних рекомендаціях. Ніяк не можна, наприклад, уважати, що головна вимога до газетної мови - умістити можливо більшу кількість інформації в можливо більше стислу лексико-граматичну структуру, тому що ця структура повинна легко сприйматися при швидкому читанні про себе й мати максимальний вплив на одержувача мовлення. Сформульовані умови[10] можуть бути задоволені лише рівноправним і органічним сполученням зазначеного прагнення з тяжінням до експресії, що на практиці іноді закономірно приводить до зовсім дивного «розгорненню» лексико граматичних структур і цілих композицій. Лише деякі автори підходять, наприклад, до стилістичних змішань, якщо й не як до достоїнства, те як до природної якості газетної мови, показуючи його небажаність лише там, де воно внутрішньо не обґрунтовано змістом, не несе властиво «газетної функції

Тепер необхідно відзначити основні особливості лексичних показників експресивності. Основа, і, насамперед, корінь як головна її частина, виступає в слові носієм його лексичного значення. До лексичних показників експресивності ми відносимо похідні основи з різним ступенем структурної членимости й семантичної вмотивованості. Виділимо кілька різновидів співвідношення похідної основи з виробляючої. Експресивна лексика утвориться від експресивних основ за допомогою експресивних суфіксів

Приведемо приклади. Плетюха говорять про балакучу людину пліткарі (звичайно жінці). Слово утворене від плести «бовтати, брехати». «От плетюха! Ти че плетешъ-те, че плетеш!». «Немає їй віри від мене - вона відома плетюха, че попадя. У цих словах показником експресивності є не стільки суфікси, скільки виробляючі основи. Не буде перебільшенням сказати, що експресивність (негативна оцінка) суфікса тьмяніє на тлі експресивності виробляючої основи. Зрівняємо, наприклад, говоруха - руху, моторуха, брехуха, плетюха, у першому показнику експресивності виступає суфікс, в інших - ос-(корінь і суфікс).

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.