Реклама

Объявления

“Землі рідної минула доля”

Тема історичного минулого батьківщини завжди хвилювала Пушкіна і як поета, і як прозаїка. Їм були створені такий добутки, як “Пісня про віщого Олега”, “Бородінська років щина”, “Полтава”. “Мідний вершник”. “Борис Годунов”. “Історія Пугачевского бунту” і, звичайно ж, “Капітанська дочка”. Всі ці добутки описують різні історичні події, різні історичні епохи: поЧи наюЧи з напівлегендарних подій, описаних у давньоруському пам'ятнику “Повість минулих літ”, і закінчуюЧи зовсім ще свіжими в пам'яті поета і його сучасників подіями ВітЧи зняної війни 1812 року

Один з перших таких добутків - “Пісня про віщого Олега”, написана в 1822 році, у якому дається поетична версія автора про конЧи ну великого російського князя, що прославився своїми вдалими військовими походами й перемогами над сильними ворогами, зокрема над Візантією: “Твій щит на вратах Цареграда”. Тема торжества російської зброї, героїзму російського народу, переможця й визволителя, яскраво й сильно звуЧи ть у добутках, присвячених ВітЧи зняній війні 1812 року. Як прекрасні рядки сьомої глави “Євгенія Онєгіна”, що оспівують подвиг Москви: Дарма чекав Наполеон, Останнім щастям упоєний, Москви уклінної Із ключами старого Кремля: Ні, не пішла Москва моя До нього з винної головою. У рядках вірша “Спогаду в Царському Селі” перед нами встають прославившиеся в боях “Перун кагульских берегів” Румянцев, “вождь полунощного прапора” Орлів. Цій же темі присвячений вірш “Бородінська річниця”, написане в 1831 році із приводу узяття передмістя Варшави. Одне із центральних місць у творчості Пушкіна займає образ Петра I. Пушкіна баЧи в в образі Петра I зразкового правителя

держави. Він пише в поемі “Полтава”: Була та неясна пора, Коли Росія молода, У бореньях сили напружуюЧи , . Мужніла з генієм Петра. Схожі думки зустрічаються й в “Мідному вершнику”, де він говорить про славне правління Петра, називаюЧи його “владарем долі”, що подняли “Росію дибки” і прорубившим “вікно в Європу”.

Незакінчений добуток “Арап Петра Великого” продовжує цю тему. У цьому добутку поет розповідає нам про свого предка, прадіда Ибрагиме Ганнибале. У драмі “Борис Годунов” Пушкін звертається до іншої епохи - епосі Неясного часу. Це був період найтяжких випробувань для Росії. Драма “Борис Годунов” у певному змісті новаторський добуток, у якому народ показаний рушійною силою історії. У цьому добутку автор, передбачаюЧи Достоєвського, розвінчує теорію, що нібито ціль виправдує засобу. Обоє - і цар Борис, і Розкольників - роблять злоЧи ни, виправдуюЧи себе “благими намірами”, забуваюЧи , що саме ними вимощена дорога вад.

“Капітанська дочка” - найбільш значний історичний твір Пушкіна по обсязі дослідницької роботи, що проробив автор. “Капітанську дочку” Пушкін написав, працююЧи над “Історією Пугачевского бунту” - докумен-1 тальним добутком зі свідченнями, що характеризують жорстокість протиборЧи х сторін. Але “Капітанська дочка” - це художній твір. На різницю цих двох добутків указувала Марина Цветаева в есе “Мій Пушкін”, по-своєму оригінально провівши границю між поняттям реалізму й романтизму. Пушкіна-Дослідник знає криваву Ціну повстання з усіма жахаюЧи ми подробицями. Пушкіна-Поет пам'ятає про неї, вустами Швабрина лякаюЧи Машу долею Єлизавети Хардовой. Пам'ятаємо про неї й ми, думаюЧи про можливість Гринева відправитися, як і його прототип сержант Кар-Мицкйй, з каменем на шиї “долілиць по Яїкові”.

Цю поетизацію, цей романтичний ореол навколо Пугачова, створений Пушкіним, Марина Цветаева назвала словом “чара”. У повісті “Капітанська дочка” Пушкін уперше розробив новий епічний жанр - жанр історичної повісті, історичного роману. ВіддаюЧи данину поетові, наш сучасник Давид Самойлов так напише про цей дивний добуток: Селянський бунт, Початок росіянці прози. Не Свифтов сміх, Не вертерови сльози, А заяЧи й тулупЧи к Лугача, Насильно знятий з панського плеча

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.