Реклама

Объявления

Злочин і покарання Родіона Раскольникова в однойменному романі Ф. М. Достоєвського

Колекція творів: Злочин і покарання Родіона Раскольникова в однойменному романі Ф. М. Достоєвського

Роман Ф. М. Достоєвського "Злочин і на-казание» уважається одним з найбільше "проблемних» добутків світової художньої літератури й характеризується особливою актуальністю. Роман був написаний наприкінці 60-х рр. XIX в. і відбив безисход-ность у житті багатьох людей, розкрив моральні пороки суспільства, викликавши запеклі суперечки, кото-рие тривають і донині. Добуток уви-справа світло в роки найглибших суспільних протиріч, викликаних незавершеністю ліберальних реформ, різанням ламанням старого способу життя, паде-нием моральності й моралі

Головний герой роману - Родіон Раскольни-Ков - бедний студент Петербурзького универси-тета. У розумі Раскольникова народжується ідея розподілу людей на "звичайних» і "незвичайних». "Незвичайні» люди, уважає Розкольників, - це великі особистості, творці історії, які не зупиняються ні перед чим заради ідеї. Достоев-Ский виявляється пророком, тому що теорія Расколь-Никова багато в чому перегукується з теорією богоче-ловека Ницше, що виникла вже на рубежі сторіч. Отже, ми вже не маємо права назвати Рас-Кольникова психічно хворим людиною, і ідея його не випадкова, а закономірна й відповідає віючи-ниям часу

Достоєвський говорить про те, що подібного роду ідеї можуть народитися тільки в "нездоровому» суспільстві. У романі саме середовище, спосіб життя людей стають причиною народження цієї жахливої теорії. Петербург рівняється Достоєвським з будинком без кватирок: усі загрузли в розпусті, вульгарності, середовище невблаганно за-тягивает людей, робить їх або нелюдяно жесто-кими, або зовсім неспроможними, у будь-який мо-мент готовими зробити самогубство

Одержимий страшною ідеєю, Розкольників ре-шает перевірити свою теорію на самому собі, для чого й замишляє вбивство старухи-процентщици. До Розкольників не враховує той факт, що в каждо-го людини є душа, моральний стрижень, моральні підвалини, які в будь-який момент можуть "повстати» проти розумових висновків і рішень. На початку роману "живу», щиру, сопротивля-ющуюся злу душу Раскольникова придушує холод-ний, одержимий ідеєю розум, але наприкінці його парфумів-ное початок знову "здобуває перемогу».

Переступивши чортові, герой повстає проти себе. Вчинивши злочин, він порушує зв'язок між собою й оточуючими людьми. Йому здається, що всі його підозрюють, намагаються вивести його на "чисту воду». Розкольників прагне бути добріше, откро-веннее з людьми, але останні його не розуміють, тим самим відштовхуючи його. Усередині Раскольникова бушеві-ет боротьба між розумом і серцем, що породжує своєрідну щиросердечну хворобу

Розповідаючи про роздирання Родіона Раскольнико-Ва, Достоєвський викладає читачам свою концеп-цию "почвенничества», розвиває "християнську» ідею, відповідно до якої кожна людина повинен жити по велінню своєї душі. Тільки двадцять відсотків у людині розуму, інше - душу, уважає писа-тель. У жодному разі не можна вступати в конфлікт із самим собою, переступати чортові моральності. Достоєвський уважає, що потрібно жити по вічних християнських законах, вірячи в Бога, дотримуючи за^-поведи

Ці ідеї Достоєвський втілив у героїні своє-го роману - Сонечке Мармеладовой. Саме віра допомагає дівчині вижити в жахливих умовах. Жер-Твуя собою, вона рятує від голодної смерті свою рє-мью, іде на панель, забувши про сором. По-моєму, Сонечка - це ідеальна героїня роману, що втілила в собі любов до всього людства, вона - символ найбільшого страждання, найглибшої віри й істина^-ний непорочності

Розкольників шукає в Сонечке спільницю по пре-ступлению, а вона в ньому - союзника по покаранню. Тільки Сонечка по-справжньому розуміє Расколь-Никова, допомагає йому розібратися в собі й в окру-жающих, тільки їй він розповідає про своєму страш-ном учинку. Можна навіть сказати, що саме Сонечка рятує Раскольникова, переконавши його при-знатися у вчиненому. Адже юридичне покарання - це тільки формальність. Набагато глибше й сильніше щиросердечні борошна людини, що совершили преступле-ние. У цьому-те й складається трагедія Раскольникова, його покарання

Незважаючи на всю тяжкість і похмурість пове-ствования, роман закінчується досить оптими-стично. На каторзі починається духовне возрожде-ние Раскольникова. Він визнає порочність своєї ідеї, перед ним відкривається дорога у світле буду-щее. Розкольників знову знаходить зміст життя

Роман Достоєвського "Злочин і наказу-ние» показує моральні й психологічні шукання героїв, доводить актуальність і життєва-ность християнських норм. Роман говорить про необхо-димости повноцінного морального життя. Глубо-Кий психологізм і філософська спрямованість добутку роблять його незвичайно актуальним у наше "неясне» час, указуючи шлях до возрожде-нию духовних традицій суспільства

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.