Реклама

Объявления

Зміст назви поеми Н. В. Гоголя «Мертві душі»

Колекція творів: Зміст назви поеми Н. В. Гоголя "Мертві душі»

Назва поеми Гоголя "Мертві душі» багатозначно. Безсумнівний вплив на поему "Божественної комедії» Данте. Назва "Мертві душі» ідейно перегукується з назвою першої частини поеми Данте - "Пекло».

З "мертвими душами» зв'язаний сам сюжет добутку: Чичиков скуповує "душі» померлих селян, щоб, оформивши купчу, закласти куплених селян уже як живих в опікунську раду й одержати за них кругленьку суму

З поняттям "мертва душа» зв'язанаі соціальна направ-ленность добутки. Витівка Чичикова звичайна й фантастич-на одночасно. Звичайна тому, що покупка селян була повсякденною справою, а фантастична, оскільки продаються й купуються ті, від кого, за словами Чичикова, "залишився один не відчутний почуттями звук». Ніхто не обурений цієї сдел-який, найбільш недовірливі лише злегка здивовані. " Никог-Так ще не траплялося продавати... небіжчиків. Живих-Те б я поступилася, от і третього року протопопу двох дівок, по ста рублів кожну», - говорить Коробочка. У реальної действи-тельности людина стає товаром, де папір підмінює людей

Поступово змінюється й зміст поняття "мертва душа». Абакум Диров, Степан Пробка, каретник Михей і інші померлі селяни, куплені Чичиковим, не вос-приймаються як "мертві душі»: вони показані як люди яскраві, самобутні, талановиті. Це не можна віднести до їхніх хазяїв, які й виявляються "мертвими душами» у під-линном змісті цього слова

Але "мертві душі» - не тільки поміщики й чиновники: це "сумирно мертві обивателі», страшні " неподвиж-ним холодом душі своєю й марною пустелею серця». У Манилова й Собакевича може перетворитися будь-яка людина, якщо "незначна страстишка до чого-небудь дрібному» раз-растется в ньому, змушуючи його "забути великі й святі обов'язки й у незначних брязкітках бачити велике й святе». "Ноздрев довго ще не виведеться з миру. Він скрізь між нами й, може бути, тільки ходить в іншому каптані». Не випадково портрет кожного поміщика супроводжується пси-хологическим коментарем, що розкриває його загальчоло-веческий зміст. В одинадцятому розділі Гоголь чи пропонує-тателю не просто посміятися над Чичиковим і іншими пер-сонажами, а "поглибити всередину власної душі цей тяже-лий запит: "А немає чи й у мені якої-небудь частини Чичико-Ва?» Таким чином, назва поеми виявляється дуже ємним і багатоплановим

Для "ідеального» миру душу безсмертна, тому що вона - в-площение божественного початку в людині. А у світі " реаль-ном» цілком може бути "мертва душа», тому що для обивателів душу тільки те, що відрізняє живої людини від небіжчика. В епізоді смерті прокурора навколишнього дога-далися, що в нього "була точно душу», лише коли він став "одне тільки бездушне тіло». Цей мир божевільний - він забув про душ, він бездуховний. Тільки з розуміння цієї причини може початися відродження Росії, повернення втрачене-них ідеалів, духовності, душі. У цьому світі не може бути Плюшкина, Собакевича, Ноздрева, Коробочки. У ньому є душі - безсмертні людські душі. І тому цей мир не можна відтворити епічно. Духовний мир описує інший рід літератури - лірика. Саме тому Гоголь определя-ет жанр свого добутку як лисичанський, назвавши "Мертві душі» поемою

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.