Реклама

Объявления

Знак оклику в російській мові

Нескінченний мир людських почуттів: радість, гнів, страх, сум... В усному мовленні ці почуття передаються не тільки словами, але й вираженням особи, жестами, звучанням голосу... У письмовому ж мовленні «носієм» найрізноманітніших почуттів є знак оклику, тому без нього не обійтися, тому що він виконує не тільки інтонаційно-експресивну функцію, але й смислоразличительную.

Наприклад, у реченні ... знак оклику використовується для оформлення даного значеннєвого відрізка як закінченого й для відділення цього речення від наступного, а також цей розділовий знак указує на те, що в реченні додатково виражені почуття й що читати дану синтаксичну конструкцію потрібно свосклицанием.

А в реченні ...знак оклику коштує після звертання на початку речення, вимовного з окличною інтонацією

А в реченні ...знак оклику використовується після вигуку, указуючи не тільки на границю значеннєвого відрізка, але й на читання даної конструкції свосклицанием.

Таким чином, почавши писати речення, треба вдумуватися в зміст і проникати в настрій, виражений у всьому реченні цілком, що дозволить пишучий виразити той або інший зміст, а також показати свого почуття

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.