Реклама

Объявления

Знак питання в російській мові

Люди постійно задають один одному безліч питань. Це й не дивно: питання - двигун людського пізнання, тому без знака питання в письмовому мовленні не обійтися, тому що він виконує й смислоразличительную, і інтонаційно^-експресивну функції

Наприклад, у реченні ... знак питання вказує на оформлення окремого речення як закінченого й на границю значеннєвого відрізка, а також на відсутність у даній синтаксичній конструкції якої-небудь емоції, тому читати це речення треба буде з питальною інтонацією

Наприклад, у реченні ... знак питання коштує наприкінці прямого мовлення, що представляє собою просте питальне речення. Читати дану конструкцію треба з питальною інтонацією

Таким чином, цей розділовий знак забезпечує пишучий і читаючий не тільки однозначне розуміння речення, але й дозволяє уникнути інтонаційної бідності й монотонності

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.