Реклама

Объявления

«Золотий століття» давньогрецької літератури (на прикладі творчості есхила й Софокла)

Сюжети античної літератури часто співзвучні, іноді вони перетинаються, зображуючи ті самі події. Але така співзвучність виправдана. Навіть сучасним художниками треба дечому повчитися в їхнього давнього попередників: в античному театрі, як відомо, цінувався не стільки сюжет, скільки глибина моральної й філософської проблематики, розкрита за допомогою відомого, часто так званого «мандрівного сюжету». І справді, античні сюжети мандрують не тільки в межах літератури того часу, а й у сучасній літературі, їх використовували автори всіх часів. Напевно, саме глибина вічних проблем, покладених в основу цих добутків, надає їм такої популярності, робить актуальними. Яскравий тому приклад - трагедії есхила й Софокла.

Софокл за своє життя створив біля ста двадцяти добутків. І тільки сім з них збереглися й доступні сучасному читачеві. Один з найвідоміших і найглибших за змістом добутків античного драматурга - «Антигонів». Сюжет цієї трагедії взятий із троянського епосу: це доля Антигони, що, всупереч забороні, намагається поховати свого брата, керуючись неписаними правилами поведінки людини, які вище будь-яких «наказів». Але не тільки моральна проблематика, проблема вибору, конформізму й бунту покладена в основу трагедії. У вуста своїх героїв Софокл, що був не тільки літератором, а й суспільним діячем, вкладає важливі роздуми про соціальний і державний устрій: «Хіба те місто, що один править у ньому?» - говорить син Креонта, дорікаючи батька в нехтуванні принципами демократії. Хіба це питання не викликає роздумів і зараз, хіба проблема державного устрою, облік думки народу не коштує гостро й у наші часи? Порушена Софоклом проблема влади грошей, що приводить до занепаду духовності, до несправедливості, актуальна як ніколи... Людські почуття, моральні проблеми, які коштують перед особистістю, проблеми соціальні - все це покладено в основу добутку. Напевно, якнайкраще свідчить про цінність цього добутку, те, що, прочитавши його, я глибоко задумався над проблемами... сьогодення!

Образ Прометея є одним з вічних образів світової літератури. Цей міфічний герой приніс людям вогонь, що украв у богів. За це він був жорстоко покараний. Сюжет про Прометее зобразив есхил у добутку «Прометей закований».

Здавалося б, читач сприйме цей добуток як ще один переспів міфу, як казку... Але й тут порушені проблеми, які не залишають нас байдужими, ми не можемо просто сприйняти цей добуток як сукупність подій і персонажів: ми пропускаємо його через себе, відчуваючи, як хвилею піднімаються в нашій свідомості питання без відповіді. Чи актуальний сьогодні альтруїзм? Учинок Прометея - подвиг або божевілля? Чи варто жертвувати собою заради щастя інших? Любов до людей виміряється гарними словами або реальними вчинками? Всі ці питання ставить нам автор, закладаючи їх у підтекст свого добутку. Дуже корисно, ставити собі такі питання саме сьогодні, коли люди усе більше схильні до індивідуалізму, коли людей «з душею Прометея» уважають диваками...

Думка про те, що мистецтво не тільки дає естетичне задоволення, а й очищає, учить, виховує, виникла саме в античні часи. Катарсисом називали перехід людини на нову стадію духовного розвитку. Звичайно, змінилися люди, і нам не властивий такий фаталізм (згадаємо « едип-Цар» Софокла), ми по-іншому, мислимо й, можливо, навіть по-іншому відчуваємо. Але античні трагедії ставлять нам питання, що не підвладно часу і які відповіді ми повинні сформулювати для себе

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.