Реклама

Объявления

Звертання

Звертання – слово або сполучення слів, що називає того, до кого або чому звертаються із промовою: Паша , це ти? Будова й значення звертань розрізняються залежно від форми й стилю мовлення. У розмовному мовленні частіше зустрічаються нерозповсюджені звертання, що називають особу по ім'ю, по ім'ю по батькові, на прізвище. У письмовому мовленні зустрічаються розповсюджені звертання . У них назви особи супроводжується визначеннями, через які виражається відношення мовця до названої особи: Ти не забудеш дружби нашої, про Пущин , вітряний мудрець ! (А. Пушкін)

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.